Guidebok Stockholm, ryska
96 sidor med 90 färgbilder.
Guidebok Stockholm Franska
96 sidor med 90 färgbilder som ger turisten all väsentlig information om Stockholm. Format 20 x...
Guidebok Stockholm, italienska
96 sidor med 90 färgbilder.
Guidebok Stockholm, spanska
96 sidor med 90 färgbilder.
Guidebok Stockholm, tyska
96 sidor med 90 färgbilder.
Guidebok Stockholm, engelska
96 sidor med 90 färgbilder.