Sedan 1983 har vi producerat present- och souvenirartiklar samt tandläkarkort
med motto att god design skall vara utmärkande för våra produkter och kort.
Vill du ha något unikt? Vi skräddarsyr gärna. Välkommen att titta in i vår webbshop
och ta del av sortimentet.

Hälsningar CINDOR